Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Address

  • Επωνυμία ΚΑΜΙΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ
  • Διεύθυνση Φλέμιγκ 3 - Σέρρες
  • Τηλέφωνο: 23210 39414 κιν.:6948058677