Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Address

  • Επωνυμία ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
  • Διεύθυνση ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 3 - ΣΕΡΡΕΣ
  • Τηλέφωνο: 23210 54720, 58162

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Address

  • Επωνυμία Siopis Insurance Company (SIC)
  • Διεύθυνση Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 16, Σέρρες
  • Τηλέφωνο: 23211 11456, Κιν.: 6932 467506