Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Address

 • Επωνυμία Kαντίνα "Σπύρος"
 • Διεύθυνση Αμμουλιανή Χαλκιδικής
 • Τηλέφωνο: 6944 603340

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Address

 • Επωνυμία Πίτα-Πίτα fast food
 • Διεύθυνση Αμμουλιανή Χαλκιδικής
 • Τηλέφωνο: 2377051060

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Address

 • Επωνυμία ΓΥΡΟΣ – ΣΟΥΒΛΑΚΙ «το Σεργιάνι»
 • Διεύθυνση Αμμουλιανή Χαλκιδικής
 • Τηλέφωνο: 23770 51353