Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Address

  • Επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
  • Διεύθυνση Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 39, Σέρρες
  • Τηλέφωνο: 2321 022205