Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Address

  • Επωνυμία ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  • Διεύθυνση Aϊ Γιάννης Σερρών
  • Τηλέφωνο: 23210 25443. Κιν.:6976868543

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Address

  • Επωνυμία KTHMA ΚΟΜΠΟΛΟΪ
  • Διεύθυνση Νέο Σούλι Σερρών
  • Τηλέφωνο: 2321092200, Κινητό: 6976621818