Εκθέσεις

Total Events : 1
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ...

Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών Μεραρχίας 36, Σέρρες