Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Περιοχή Δήμος Σερρών
  • Latitude 41.180138
  • Longitude 23.620464

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Περιοχή Δήμος Βισσαλτίας
  • Latitude 40.908076
  • Longitude 23.500174

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Περιοχή Δήμος Σερρών
  • Latitude 41.180138
  • Longitude 23.620464