Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Address

  • Επωνυμία 3o χλμ. Σερρών Δράμας
  • Διεύθυνση 3o χλμ. Σερρών Δράμας
  • Τηλέφωνο: +30 23210 62954 Κιν.6936906395 - 6936906394