Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Address

  • Επωνυμία GKAPETANIS
  • Διεύθυνση Μεραρχίας 30 - Σέρρες
  • Τηλέφωνο: 800 100 2101 - 6909544431 (από κινητό καλέστε να σας καλέσουμε)