Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Address

  • Επωνυμία MEXICANA PIZZA
  • Διεύθυνση Δυτικής Θράκης 34, Σέρρες
  • Τηλέφωνο: 23210 58000