Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Address

  • Επωνυμία AMELI CAFÉ WINE BAR
  • Διεύθυνση Χατζηιακώβου 26, Σέρρες
  • Τηλέφωνο: 23210 66920