Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Address

 • Επωνυμία ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 • Διεύθυνση Aϊ Γιάννης Σερρών
 • Τηλέφωνο: 23210 25443. Κιν.:6976868543

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Address

 • Επωνυμία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΥΡΑΣ
 • Διεύθυνση ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 και ΠΑΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ (γωνία)
 • Τηλέφωνο: 23210 46941 ΚΙΝ. 6947040035

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Address

 • Επωνυμία ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ VASILIS
 • Διεύθυνση Γεωργίου Παπανδρέου 23
 • Τηλέφωνο: 23210 20094, 6945997554

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Address

 • Επωνυμία ParisNiko croissanterie
 • Διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 25
 • Τηλέφωνο: 23210 24515 - 55177

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Address

 • Επωνυμία KTHMA ΚΟΜΠΟΛΟΪ
 • Διεύθυνση Νέο Σούλι Σερρών
 • Τηλέφωνο: 2321092200, Κινητό: 6976621818

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Address

 • Επωνυμία Σέρρες
 • Διεύθυνση Παύλου Μελά 7
 • Τηλέφωνο: +30 2321 111 384